Kilpailun säännöt

OMA ILMASTOKOKOUS
KRAA KRAA EYEWEAR -KEHYSARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä 
Kraa Kraa Eyewear (Y 2488803-2), Verstaankatu 15, 33100 Tampere
(myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistujalla tai hänen huoltajallaan tulee olla voimassaoleva sometili Instagram- ja/tai Facebook-tili.

3. Palkinnot 
Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) vapaavalintainen pari silmälasikehyksiä Kraa Kraa Eyewearin kehysvalikoimasta. Palkinnon arvo on valitusta kehysmallista riippuen 490 – 840 euroa.

4. Kilpailun säännöt 
Kilpailuun osallistutaan kirjoittamalla oma, henkilökohtainen ilmastolupaus liitutaululle tai muulle kyltille, ottamalla itse selfiekuva tai pyytämällä toista henkilöä ottamaan kuva kyltin kanssa ja jakamalla se joko Instagramissa tai Facebookissa merkinnöillä #omailmastokokous ja @omailmastokokous 9.5.2019 klo 24 mennessä. Julkaisun tulee olla julkinen. Osallistujien julkisesti jakamia kuvia voidaan julkaista Oma ilmastokokous -kampanjan sosiaalisen median kanavissa Instagramissa ja Facebookissa.

5. Voittajien valinta ja julkistus 
Järjestäjä arpoo kilpailuun osallistuneiden joukosta yhden (1) voittajan niistä julkisista Instagram- ja Facebook-julkaisuista, jotka vastaavat yllämainittuja kilpailun sääntöjä. Arvonta suoritetaan 10.5.2019. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajaan ollaan yhteydessä Järjestäjän toimesta henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Järjestäjä ja voittaja sopivat yhdessä palkinnon lunastamisesta. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot 
Osallistujan tietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

7. Järjestäjän vastuu 
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joita aiheutuu tai joiden väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus 
Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

9. Muut ehdot 
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja.
Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.